Persondatalovgivning


EU Persondata lovgivning? Skyen, Office 365?

I dag ligger der store mængder af følsomme persondata i virksomhedernes fagsystemer, som er bundet op til den nuværende persondatalov. Inden den nye EU-persondataforordning træder i kraft i 2017 og erstatter den nuværende persondatalov, skal kommuner, virksomheder og organisationer, der beskæftiger sig med persondata, sikre, at de efterlever forordningens nye og skærpede krav. Virksomheder og organisationer kommer med andre ord til at bruge ressourcer på at forberede sig på at kunne efterleve persondataforordningen, så kunder og brugeres tillid til virksomhederne og deres behandling af i mange tilfælde følsomme personoplysninger ikke mistes. Nogle af principperne i persondataforordningen......

Læs mere